itinerisBcn

Imagen

ItinerisBcn ofereix rutes guiades a peu pel centre de Barcelona. A través d’un intens i apassionant viatge, els volem conduir per la història de la ciutat, narrant els principals períodes i vivint els seus dies més gloriosos i tràgics. Defensem la rigorositat, però també podem ser sorprenents. Apostem per la proximitat i el tracte directe amb el visitant, sempre amb grups petits. A més, gràcies a la tecnologia tablet i els suports visuals, l’experiència esdevé molt més enriquidora. Pròximament…

ItinerisBcn ofrece rutas guiadas a pie por el centro de Barcelona. A través de un intenso y apasionante viaje, queremos conducirles por la historia de la ciudad, narrando los principales periodos y viviendo sus días más gloriosos y trágicos. Defendemos la rigurosidad, pero también podemos ser sorprendentes. Apostamos por la proximidad y el trato directo con el visitante, siempre con grupos pequeños. Además, gracias a la tecnología tablet y los soportes visuales, la experiencia es aún más enriquecedora. Próximamente…

ItinerisBcn offers guided walks through the centre of Barcelona. This intense and exciting journey will drive you through the city’s history, narrating the most important periods, and living its many glorious and tragic days. We defend the rigour, but can also be surprising. We are committed to proximity and direct contact with the visitors by keeping to small group numbers. Moreover, thanks to tablet technology and the visual support it offers, this experience is now even more enriching. Coming soon…