Recomanacions “històriques” per a aquest Sant Jordi

itineris vol 2096

Aprofitem que demà és Sant Jordi per recomanar-vos alguns llibres sobre la història de Barcelona.

CATALÀ.

“Autobiografia de Barcelona” de Daniel Venteo: Una història de la ciutat a través d’una selecció de documents de l’Arxiu Municipal de Barcelona

La col·lecció “Barcelona 1700”: Dirigida per Albert Garcia Espuche, ens mostra totes les cares de la Barcelona dels segles XVII i XVIII.

“Una societat assetjada” d’Albert Garcia Espuche: La història del setge de Barcelona de 1713-14 a través de les històries reals dels barcelonins.

“Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres gòtiques”, de Carme Batlle i Teresa Vinyoles: Una molt bona síntesi sobre la societat medieval barcelonina.

“Les Drassanes Reials de Barcelona” ed. Efadós: Una història gràfica d’un dels edificis medievals més importants de la ciutat.

 

CASTELLANO

“Barcelona romántica y revolucionaria” de Celia Romea: La Barcelona de las bullagas a través de la literatura del momento.

“El Barrio gótico de Barcelona” de Agustín Cocola: La invención de un barrio como zona tematizada y turística a inicios del siglo XX.

 

ENGLISH

“Barcelona” by Robert Hughes: A classic. Probably the best book in English about the history of the city.

“Homage to Catalonia” by George Orwell: The experience of Orwell in Catalonia during the Spanish Civil War. The book features in one of our routes.

Els Segadors

Els Segadors

Els segadors és una cançó popular catalana que té els seus orígens al segle XVII, època de l’esclat de la Guerra dels Segadors. Fins i tot alguns estudiosos s’atreveixen a afirmar que el seu origen es trobaria en una cançó eròtica, també de l’època, força coneguda. Us presentem les tres versions més difoses:

Versió recollida per Manuel Milà i Fontanals al “Romancerillo Catalán”, 1882:

Ay ditxosa Catalunya / qui t’ha vista rica y plena!

Ara’l Rey nostre senyó/ declarada’ns té la guerra.

Lo Gran comte d’Olivar / sempre li burxa l’aurella:

“Ara es hora, nostre Rey, / ara es hora que fem guerra”.

Contra de los catalans / ya ho veyéu quina n’han feta:

Seguiren vilas y llochs / fins al lloch de Riu d’Arenas,

N’han cremada una Iglesia / que Santa Coloma’s deya,

Creman albas y casullas / los cálzers y las petanas

Y’l Santíssim Sagrament, / alabat sigui per sempre.

Mataren un sacerdot / mentres que la missa deya,

Mataren un caballé / á la porta de l’Iglesia,

Don Lluis de Furriá, / y’ls ángels li fan gran festa.

El pa que no era blanch / deyan qu’era massa negre,

Lo davan a-n-els cavalls / sols per assolá la terra.

Lo vi que no era bo / etjegavan las aixetas,

Lo tiravan pels carrés / sols pera regá la terra;

A presencia dels seus pares / deshonravan las donzellas.

En davan part al Virrey / del mal que aquells soldats feyan:

“Llicencia’ls he donat yo, / molta mes s’en poden pendre”.

A vista de tot aixó / s’es esbalotat la terra.

Entraren á Barcelona / mil personas forasteras,

Entran com á segadós, / com eram á tems de sega.

De tres guardias que n’hi ha / ja n’han morta la primera;

En mataren al Virrey / al entrant de la galera;

Mataren als diputats / y als jutges de l’Audiencia.

Anaren á la presó, / donan llibertat als presos.

Lo Bisbe’ls va benehí / ab la ma dreta y esquerra:

“Hont es vostre capitá, / ahont es la vostra bandera?”

Varen treure’l bon Jesús / tot cubert ab un vel negre:

Aquí es nostre capitá, / aquí es nostra bandera.

A las armas, catalans / que-os han declarat la guerra.

 

Versió musicada per Francesc Alió, 1892:

Catalunya, comtat gran,
qui t’ha vist tan rica i plena!
Ara el rei Nostre Senyor
declarada ens té la guerra.

Segueu arran!
Segueu arran,
que la palla va cara!
Segueu arran!

Lo comte duc d’Olivars
sempre li burxa l’orella:
-Ara es hora, nostre rei,
ara és hora que fem guerra.-

Contra tots els catalans,
ja veieu quina n’han feta:
seguiren viles i llocs
fins al lloc de Riu d’Arenes;

n’han cremat un sagrat lloc,
que Santa Coloma es deia;
cremen albes i casulles,
i caporals i patenes,
i el Santíssim Sagrament,
alabat sia per sempre.

Mataren un sacerdot,
mentre que la missa deia;
mataren un cavaller,
a la porta de l’església,
en Lluís de Furrià,
i els àngels li fan gran festa.

Lo pa que no era blanc
deien que era massa negre:
el donaven als cavalls
sols per assolar la terra.

Del vi que no era bo,
n’engegaven les aixetes,
el tiraven pels carrers
sols per regar la terra.

A presencia dels parents
deshonraven les donzelles.
Ne donen part al Virrei,
del mal que aquells soldats feien:

-Llicència els he donat jo,
molta més se’n poden prendre.-

Sentint resposta semblant,
enarboren la bandera;
a la plaça de Sant Jaume,
n´hi foren les dependències.

A vista de tot això
s’és avalotat la terra:
comencen de llevar gent
i enarborar les banderes.

Entraren a Barcelona
mil persones forasteres;
entren com a segadors,
com érem en temps de sega.

De tres guàrdies que n’hi ha,
ja n’han morta la primera;
ne mataren al Virrei,
a l’entrant de la galera;
mataren els diputats
i els jutges de l’Audiència.

Aneu alerta, catalans;
catalans, aneu alerta:
mireu que aixís ho faran,
quan seran en vostres terres.

Anaren a la presó:
donen llibertat als presos.
El bisbe els va beneir
Amb la mà dreta i l’esquerra:

-On és vostre capità?
On és vostre bandera?-
Varen treure el bon Jesús
Tot cobert amb un vel negre:

Aquest és nostre capità,
aquesta és nostra bandera,
a les armes, catalans,
que el Rei ens declara guerra!

Segueu arran!
Segueu arran,
que la palla va cara!
Segueu arran!

 

La versió actual, obra d’Emili Guanyavents (1897), guanyadora d’un concurs convocat per la Unió Catalanista el 1899:

Catalunya triomfant,
tornarà a ser rica i plena.
Endarrere aquesta gent
tan ufana i tan superba.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors.
Ara és hora d’estar alerta.
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l’enemic
en veient la nostra ensenya.
Com fem caure espigues d’or,
quan convé seguem cadenes.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, Defensors de la terra!
Bon cop de falç!

El Corpus de Sang

Corpus de Sang B&W

La novel·la de Manuel Angelón “Un Corpus de sangre ó los fueros de Cataluña”, apareguda el 1857, és la que dóna nom als dramàtics successos del 7 de juny de 1640, dia del Corpus christi, a Barcelona:

Entonces sucedió una cosa extraordinaria: todas las bocacalles, todas las tiendas, todos los portales vomitaron gente bien o mal armada, y cual si todos hubieran aguardado esta hora precisa para a comienzo al desagravio de sus ofensas, esparramándose por la ciudad, atronando el aire a un tiempo mismo el ronco son de las bocinas de los segadores, los gritos terribles de “¡vía fora!” en que prorrumpió el pueblo, y el clamoreo de las campanas que en una porción de iglesias tocaban desaforadamente a rebato. Un rebato, o somatén, como le llaman en Cataluña, es una cosa horrible, porque supone derramamiento de sangre, y la sangre derramada esteriliza el suelo que empapa.

“Un Corpus de sangre ó los fueros de Cataluña”, Manuel Angelón (1857). Pàg. 612

La Barcelona presonera

Ocupació francesa

Segle XVIII. Barcelona és una ciutat ocupada, vigilada per baluards i fortaleses, i presonera en una gàbia de pedra. Però la ciutat creix, es comença a industrialitzar i els conflictes socials anuncien la fi de l’Antic Règim. El 1808, quasi cent anys després del fatídic 1714, la ciutat és ocupada de nou, en aquest cas per les tropes franceses de Napoleó. En aquesta ruta explicarem la Barcelona que ens trobem en aquesta època i reviurem les lluites dels barcelonins per escapar del captiveri francès i la vigilància de la Ciutadella.

Iniciarem el recorregut molt a prop del parc de la Ciutadella, per passejar i descobrir els límits de l’antic quarter de Sant Pere. Ens prepararem per a l’esclat de la Guerra del Francès i acabarem al Barri Gòtic, on es produeix el clímax de la nostra història. Revoltes, traicions, complots i moltes sorpreses s’amaguen en una ruta que parla d’uns temps poc coneguts però força trepidants a la nostra ciutat.

Siglo XVIII. Barcelona es una ciudad ocupada, vigilada por bastiones y fortalezas, y prisionera en una jaula de piedra. Pero la ciudad crece, se empieza a industrializar y los conflictos sociales anuncian el fin del Antiguo Régimen. En 1808, casi cien años después del fatídico 1714, la ciudad es ocupada nuevamente, en este caso por las tropas francesas de Napoleón. En esta ruta explicaremos la Barcelona que nos encontramos durante esta época y reviviremos las luchas de los barceloneses por escapar del cautiverio francés y la vigilancia de la Ciutadella.

Iniciaremos el recorrido muy cerca del parque de la Ciutadella, para pasear y descubrir los límites del antiguo “quarter” de Sant Pere. Nos prepararemos para el estallido de la Guerra de la Independencia y terminaremos en el Barrio Gótico, donde se produce el clímax de nuestra historia. Revueltas, traiciones, conspiraciones y muchas sorpresas se esconden en una ruta que habla de unos tiempos poco conocidos pero muy trepidantes en nuestra ciudad.

75 anys dels bombardejos a Barcelona

Barcelona_bombing

El 22 de març del 1938, avui fa 75 anys, Araceli Baruel Coll, una noia de 16 anys que vivia al carrer Muntaner, va escriure aquestes línies en el seu diari. Es tracta d’un testimoni inèdit dels despiadats bombardejos dels dies 16, 17 i 18 de març del mateix any a Barcelona. Val la pena donar-li 5 minuts.

Ya han pasado ocho días sin que haya escrito; la verdad es que ha habido momentos que me pensaba que no escribiría más.

Hemos pasado unos días de bombardeos, horrorosos.

El Miércoles, día 16 del presente mes, a la noche empezó el bombardeo que duró hasta las dos de la madrugada; yo no podía dormir de miedo y de horror al pensar en las personas que en aquellos momentos encontraban la muerte.

Ya de mañana, a las ocho, volvieron; hubo otro más tarde y fueron viniendo regularmente hasta las dos de la tarde; ésta la pasamos tranquilos.

Cuando nos acostábamos volvieron; recuerdo y recordaré toda mi vida, que yo estaba arrodillada encima de mi cama rezando, todo estaba a oscuras cuando sonó una bomba cerca de casa. Nos quedamos suspensas y enseguida estalló otra peor; Mont dijo: “esto es cerca ¿eh?…” La tercera fue horrorosa, todo tembló, el estallido fue imponente, fue seguido de un ruido semejante a una corriente de aire. Estábamos las cuatro asustadísimas, yo temblaba y me oía el corazón que me iba de la Ceca a la Meca… las bombas se fueron alejando y al cabo de un rato pasó la alarma.

Al día siguiente supimos que aquella que habíamos oído tan cerca, había caído detrás de la plaza Adriano, que está dos manzanas más arriba de casa. Aquella noche volvieron otra vez, y también a las cuatro y a las siete. Carmen se fue con papá a El Figaró.

Yo con mamá y un miedo horrible de que me cogiera la alarma por Barcelona, fui a La Boquería; no había nada ni nadie; todo tenía un aspecto de abandono y se respiraba en el aire las horas de tragedia que pasábamos. Los tranvías de las líneas 58 y 64 no podían pasar por la plaza Universidad pues estaba llena de vidrios y faroles destruidos; las persianas de las tiendas de por allí, estaban salidas y dobladas hacia arriba, y los almacenes El Águila bastante mal.

Yo estaba muy impresionada; por la Rambla de Cataluña subimos para ir a casa Monclús y estando así a las nueve y media tocaron las sirenas; me cogió un terror que nunca había tenido y dije a mamá que por lo que más quisiera nos metiéramos en algún sitio, pero que yo no me quedaba en la calle; subimos a casa de tía Lolita, que estaba muy abatida. Recuerdo, que una vez pasada la alarma y ya más tranquilas las tres estábamos hablando y la tía me dijo que llevaba el pelo de un color muy bonito y muy brillante; no sé si contesté algo para no quedar callada pero en mi interior pensé que total para morir todos de la manera que tendríamos que morir, tanto me importaría llevar estropajo en la cabeza; me hacía el efecto de estar esperando algo definitivo, tan definitivo como la muerte.

A las doce volvimos a casa sin nada y encontré a las nenas que hacían sábado de la cocina.

Jaime vino un tanto emocionado porque al salir del cuartel se había tenido que estirar en el suelo a causa del último bombardeo y auxiliar a unas mujeres.

Papá y Carmen vinieron de El Figaró con carne.

A la una otro bombardeo; desde la galería veíamos donde caían por el humo que levantaban; era impresionante.

Los metros y estaciones subterráneas estaban llenos de gente que abandonaban sus casas y dormían allí; otros muchos, subían, Muntaner arriba, cargados con colchones y mantas hacia la montaña del Tibidabo en donde pasaban las noches.

A las tres hubo otro y también estuvimos mirando desde la galería lo que podíamos ver.

Yo estaba entonces limpiando la cocina; Carmen, en medio de todo, aún  tenía ánimos para decir tonterías y cuando yo desahogaba mi ánimo y dejaba entrever mi miedo decía: “no sé porque limpiamos la cocina, porque para morir es igual que esté sucia” y cosas así que me ponían nerviosa.

Me enviaron a llevar la carne a casa de la tía y allí, más muertas que vivas, encontré las Valls Béjar con todos los críos que se habían refugiado, pues a la mañana les había caído una bomba delante de su casa y la habían dejado.

A la noche no volvieron y alguien dijo que habían tirado proclamas, diciendo que daban plazo hasta el Lunes para que se rindieran.

Como la noche del Viernes Pilar no venía, papá puso una conferencia pues temíamos que le hubiera pasado algo; después de muchos entorpecimientos, pues no podíamos comunicar, pudo al fin hablar con ella y enterarse del porqué no venía; Pilar, muy asustada, le dijo que a la mañana mientras hacía cola para el autobús en la Plaza Universidad, había sonado la alarma y enseguida se vio rodeada de humo, gritos, cristales y todo el mundo que corría y se metía en el trozo que hay con plantas… alguien la cogió y llevándola allí le dijo que se estirara y se metiera el dedo o algo en la boca; según nos dijo cuando vino, fue tal el susto que se llevó que se puso a rezar el acto de contrición, segura que de allí se encontraría en el otro barrio… por esto y por miedo a encontrarse a la vuelta oscuro, con otro bombardeo, era por lo que habían decidido que se quedara aquella noche allí.

El día 19, Sábado, bajó por ser el día que era, y vino a comer a casa lo mismo que Jaime. Por la tarde, vino un momento la tía Amalia y tía Eulalia con el tío, pues debido a los bombardeos los unos se habían marchado y los otros no estaban por visitas.

Fue bastante aburrido y triste, al menos yo tenía mucha tristeza. Sin embargo aún tuvimos ánimo para merendar.

El Domingo día 20, a la mañana, vino Adela Gibert. También estaban muy espantadas y se habían refugiado en casa Bofill; según dijo veía muy negro salir con vida de todo aquello; no faltaba más que me lo dijeran, con lo pesimista que yo estaba todavía me puse más y estaba con el susto constante.

El Domingo, o sea el mismo día, vinieron las Valls Béjar; Jaime vino a comer y a la tarde fuimos a casa Valls.

Vi amanecer el Lunes con un terror superlativo, pues según habían dicho, se acababa el plazo  aquel día …; así es que cuando a las 7 sonaron las sirenas yo, creí que aquello iba a ser el acabose y que nos harían tortilla; con gran sorpresa y alegría vimos que no se oían bombas y que pasaba la alarma; dicen que volvieron a tirar proclamas y que nos invitan a rendirnos otra vez ya que si no lo hacemos tendrán que continuar haciendo lo que con pena ya han empezado a hacer. ¿Qué pasará?. ¡Qué Dios nos proteja! …

 

Santa Maria del Mar

4. STA MARIA - logo

John Langdon-Davies (1897-1971), periodista i escriptor britànic, fou enviat com a corresponsal de guerra pel diari “News Chronicle” a la Guerra Civil espanyola. Al llarg dels seu anys a Catalunya, també va fer parada a Barcelona. Un dia d’aquells, palplantat davant de l’església de Santa Maria del Mar, reflexionava:

Vaig ser davant de Santa Maria del Mar, un dels edificis gòtics catalans més ferms, estranyament viril i completament desafrancesat. Sens dubte, mostra l’esperit català, però l’esperit de la burgesia catalana quan aquesta encara era revolucionària i es trobava al front de l’evolució social. Santa Maria del Mar és una expressió del sentiment religiós però també ho és d’un profund sentit comú pràctic; potser ha donat repòs als àngels però no hi ha dubte que ha satisfet als enginyers i a tots els que consideren l’arquitectura com una exactitud funcional. Santa Maria del Mar va ser construïda per ser pràctica i utilitzada, com un lloc de trobada de la comunitat on fos possible acostar-se a l’esperit de creativitat. Com a tal es mereix el nostre respecte.

John Langdon-Davies, Behind the Spanish barricades (1936).

“La Campana”

08. bullanga 1842

Novembre de 1842. La gent de Barcelona esclata en una nova bullanga, per a la millora de les seves condicions socials i contra la política del govern central, excessivament lliurecanvista. Els insurgents, en poc temps, prenen el control de la plaça de la Constitución (actual Sant Jaume) i es fan forts a base de barricades. L’exèrcit no pot fer res per a parar l’ímpetu de l’avalot, gràcies a la solidaritat veïnal. Els barcelonins prenen la fortalesa de la Ciutadella i, en conseqüència, s’apoderen de la ciutat. Canten, a l’uníson, l’himne republicà de “La Campana”, obra del polític i escriptor Abdó Terrades. La bullanga acabarà al cap de poques setmanes, amb un despietat bombardeig des del castell de Montjuïc. Però “La Campana” romandrà en l’imaginari dels ciutadans:

Ja la campana sona, el canó ja retrona. Anem republicans, anem a la victòria anem.

Ja és arribat el dia que el poble tant volia. Fugiu, tirans, el poble vol ser rei.

La cort i la noblesa, l’orgull i la riquesa, caiguin d’un cop fins al nostre nivell.

Un sol pago directe i un sol ram que el col·lecte, tothom d’allò serà pagat com deu.

Que pagui qui té renda, o bé alguna prebenda. El qui no té tampoc deu pagar res.

El delme, la gabella, el dret de portella no, jornalers, mai més no pagarem!

Gravat: Una barricada davant de l’Ajuntament de Barcelona, segons J. Roigé a Escenas de la Revolución y Bombardeo de Barcelona.

Barcelona, 1800

1.802. Barcelona des de Montjuïc

A principis del segle XIX, el destacat polític i arqueòleg francès Alexandre Louis Joseph, més conegut com marquès de Laborde, va estar de visita per tota Espanya, recopilant tota mena d’informació i descripcions dels llocs per als quals passava. D’entre d’altres coses, de Barcelona destacava que:

          es el centro de toda Cataluña a dóndre acuden todos los extranjeros para hacer sus especulaciones, que abrazan todos los puntos diferentes del comercio particular de los otros puertos de la península y adóndre se aboca una gran part del numerario que la América española envía todos los años a la Metrópoli. Su puerto está siempre lleno de buques que buscan las producciones de una gran parte de la província.

Alexandre Laborde, Itinerario de la provincias de España y de sus islas y posesiones en el Mediterráneo: con una sucinta idea de su situación geográfica, población… y otras noticias que amenizan su lectura (1816), p. 16.

itinerisBcn

Imagen

ItinerisBcn ofereix rutes guiades a peu pel centre de Barcelona. A través d’un intens i apassionant viatge, els volem conduir per la història de la ciutat, narrant els principals períodes i vivint els seus dies més gloriosos i tràgics. Defensem la rigorositat, però també podem ser sorprenents. Apostem per la proximitat i el tracte directe amb el visitant, sempre amb grups petits. A més, gràcies a la tecnologia tablet i els suports visuals, l’experiència esdevé molt més enriquidora. Pròximament…

ItinerisBcn ofrece rutas guiadas a pie por el centro de Barcelona. A través de un intenso y apasionante viaje, queremos conducirles por la historia de la ciudad, narrando los principales periodos y viviendo sus días más gloriosos y trágicos. Defendemos la rigurosidad, pero también podemos ser sorprendentes. Apostamos por la proximidad y el trato directo con el visitante, siempre con grupos pequeños. Además, gracias a la tecnología tablet y los soportes visuales, la experiencia es aún más enriquecedora. Próximamente…

ItinerisBcn offers guided walks through the centre of Barcelona. This intense and exciting journey will drive you through the city’s history, narrating the most important periods, and living its many glorious and tragic days. We defend the rigour, but can also be surprising. We are committed to proximity and direct contact with the visitors by keeping to small group numbers. Moreover, thanks to tablet technology and the visual support it offers, this experience is now even more enriching. Coming soon…